Tom XXV

Studia Podlaskie, 2017, tom XXV : [12]

I. ARTYKUŁY

  1. Margriet Gosker
   Luther’s Legacy after 500 Years. Some thoughts from a Dutch point of view
  2. Józef Maroszek
   Kształtowanie się osadnictwa w obszarze gminy Korycin w XVI–XVIII wieku
  3. Adam Kuciński
   Bartnictwo a uprzywilejowanie ludności w puszczach północnego Mazowsza(XIII–XVIII wiek)
  4. Joanna Schmidt
   O poziomie życia w mieście prywatnym doby stanisławowskiej na przykładzie Siemiatycz – wizja właścicielki miasta Anny Jabłonowskiej
  5. Monika Kozłowska
   Rynek obrotu nieruchomościami w Białymstoku w XVIII wieku
  6. Krystyna Szelągowska
   Norweskie Towarzystwo Naukowe w Trondheim w XVIII wieku i jego międzynarodowe kontakty
  7. Emil Kalinowski
   Zygmunt Gloger i rok 1863. Przyczynek do biografii słynnego Podlasianina
  8. Wiesław Charczuk
   Działalność Podokręgu IVA Siedlce (Podlasie) Batalionów Chłopskich w latach 1942–1944

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

  1. Grzegorz Zackiewicz
   Wojenne zapiski byłego premiera

III. Recenzje

 1. Joanna Schmidt
  Bartłomiej Gapiński, Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 550
 2. Piotr Sobieszczak
  Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. 12, z. 3: Województwo podlaskie. Powiat białostocki, red. Marcin Zgliński i Katarzyna Kolendo-Korczak, Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2016, ss. 442, ilustracje, fotografie, mapy
 3. Joanna Sadowska
  Więcej niż przyczynek do historii Białegostoku. Recenzja książki Arkadiusza Puchalskiego Historia Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku w latach 1944–1983

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *