Tom XXIII

Studia Podlaskie, 2015, tom XXIII : [23]

Spis treści/Content

I. ARTYKUŁY

  1. Sławomir Karp
   Los szesnastowiecznego egzulanta briańskiego na przykładzie Karpia Jesypowicza (ur. ok. 1480 – zm. przed 10 X 1547)
  2. Joanna Tomalska
   W poszukiwaniu najstarszych ikon prawosławia polskiego. Czyże
  3. Marlena Kamecka
   Zarys biografii Jana Filipa Carosiego (1744–1799) w świetle dokumentów rodzinnych
  4. Karol Łopatecki
   Sprzedaż dóbr białostockich przez spadkobierców Jana Klemensa Branickiego
  5. Krzysztof Paweł Woźniak
   Doktryner czy pragmatyk? Rajmund Rembieliński jako prezes Komisji Województwa Mazowieckiego (1816–1832)
  6. Marek Ostaszewski
   Pamięć o epidemii cholery z 1893 roku we wsi Bagnówka pod Białymstokiem
  7. Jegor Vradii
   Революционное насилие и обыватель: к вопросу о причинах погрома в Белостоке 1906 г.
  8. Adam Miodowski
   Dywersja polityczna KPRP przeciwko Wojsku Polskiemu na przełomie lat 1918/1919
  9. Ks. Jerzy Zając
   Nieznane stronice czasopism polskich seminarzystów z Wilna
  10. Witold Jarno
   Zarys historii 18. Dywizji Piechoty w latach 1945–1950
  11. Beata Goworko-Składanek
   Wybrane aspekty współpracy polsko-mołdawskiej w latach 2010–2014

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

  1. Grzegorz Zackiewicz
   Polscy terroryści w walce z caratem, w związku z książką Waldemara Potkańskiego Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Warszawa 2014
  2. Wiesław Charczuk
   „Jeśli chodzi o sprawę polską (…). Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską. Chyba, że usuną się sami”, w związku z książką Grzegorza Motyki Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011

III. RECENZJE

  1. Mariusz Robert Drozdowski
   Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w europejskiej polityce Stolicy Apostolskiej w pierwszej połowie XVII wieku (1599–1648), Lublin 2013
  2. Mariusz Robert Drozdowski
   Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, red. D. Kuźmina, R. Lolo, K. Łatak, E. Potkowski, Warszawa 2013
  3. Paweł Brzegowy
   Wychodźstwo polskie do Francji w czasach belle époque, w związku z książką Małgorzaty Gmurczyk-Wrońskiej Polacy we Francji w latach 1871–1914. Społeczność polska i jej podstawy materialne, Warszawa 1996
  4. Wojciech Śleszyński
   Kazimierz Konopka, Reformy agrarne a mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939), Białystok 2014
  5. Albert Szupszyński
   Azar Gat, Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge 2013

IV. KRONIKA NAUKOWA

  1. Piotr Jacek Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz
   „Tatarzy w Polsce po 1945 r. Tatarska tożsamość wobec asymilacji” – Konferencja Naukowa w Gorzowie Wielkopolskim
  2. Diana Dajnowicz
   Konferencja naukowa „Kobiety – polityka – prawo – dyskurs publiczny” (Augustów, 15–16 października 2015 r.)
  3. Joanna Sadowska
   Konferencja „Konflikt pamięci? II wojna światowa we współczesnej polityce i kulturze państw Europy Wschodniej”, Białystok, 22–23 października 2015 r.

V. IN MEMORIAM

 1. Artur Pasko
  Profesor Hanna Konopka (1949–2015)
 2. Adam Cz. Dobroński, Jan Snopko
  Profesor Mieczysław Wrzosek (28 VII 1930 – 14 VI 2015). Pożegnanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *