Tom XXI

Studia Podlaskie, 2013, tom XXI : [27]

I. ARTYKUŁY

  1. Józef Maroszek
   Chodkiewiczowie i ich Puszcza Błudów w XV–XVI w.
  2. Sławomir Karp
   Jan Karp (1604–1644), podstoli podlaski, życie i działalność
  3. Karol Łopatecki, Ewa Zalewska
   Historia Uroczyska Jaroszówka. Badania nad przemianami własnościowo-osadniczymi na pograniczu Wasilkowa i Białegostoku
  4. Tomasz Naruszewicz
   Pożary miast pogranicza powiatów grodzieńskiego i kowieńskiego w końcu XVIII w.
  5. Joanna Tomalska
   Nieznana ikona z Mielnika. Przyczynek do dziejów ikon na Podlasiu
  6. Katarzyna Zimnoch
   Historyczna biblioteka dominikańska w Różanymstoku w świetle XIX-wiecznych źródeł inwentarzowych – język i proweniencja wydawnicza księgozbioru
  7. Jolanta Sztachelska
   Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w.
  8. Halina Parafianowicz
   O bohaterach Pogranicza i fascynacji XIX-wiecznym amerykańskim Zachodem
  9. Ernest Szum
   Geneza i aktywność grupy anarchistycznej działającej w Białej Podlaskiej w latach 1903–1909. Szkic z socjologii terroryzmu
  10. Aleksander Miśkiewicz
   Polacy w opinii przedstawicieli władz tureckich podczas I wojny światowej. Sprawozdanie Olgierda Górki z pobytu w Turcji w 1917 r.
  11. Daria Korotkowa
   Советская социалистическая республика Белоруссия и Литовско-Белорусская республика в советской внешней политике в 1919 г.
  12. Jan Skłodowski
   Polskie ślady przeszłości na żmudzkich cmentarzach
  13. Hubert Bielenia
   Protesty przeciwko ACTA jako reakcja społeczeństw na niejawność dyplomacji

II. MATERIAŁY

  1. Przemysław Sianko
   Kilka dokumentów związanych z powstaniem i organizacją najstarszej parafii w Chodorówce-Poświętnem, gm. Suchowola
  2. Michał Sierba
   Powinności miejskie Tykocina według inwentarza z 1727 r.
  3. Bogusław Kosel
   Litewski plan oswobodzenia Wilna z rąk polskich
  4. Wojciech Śleszyński
   Ostatni etap działalności wywiadowczej Sergiusza Piaseckiego – materiały z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie

III. RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, POLEMIKI

  1. Józef Maroszek
   Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, red. H. Karwowska, A. Andrzejewski, Białystok 2013
  2. Elżbieta Bagińska
   Biblia brzeska, historia – język – teologia, red. R.M. Leszczyński (jr), Łódź 2013
  3. Michał Sierba
   Małgorzata Choińska, Powinności mieszczan w mieście królewskim a w mieście prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII w., „Studia Podlaskie” 2009–2010, t. 18
  4. Barbara Kubiak
   Ludwik Grzebień SJ, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 2013
  5. Józef Maroszek
   Jerzy Szumski, Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581–1882] 1883–1915 [1920–1930] Inwentarz zespołu akt, Białystok 2012
  6. Stanisław Alexandrowicz
   Opisy parafii dekanatu Olwita z 1784 roku, oprac. T. Naruszewicz, Suwałki 2013, Biblioteka Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, t. III
  7. Wiesław Charczuk
   Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989, Lublin 2013
  8. Joanna Sadowska
   Marek Wierzbicki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin–Warszawa 2013

IV. KRONIKA NAUKOWA

  1. Józef Maroszek
   Dzieje Opactwa Supraskiego w XVI–XX w. – konferencja między- narodowa 16–17 listopada 2013 r.

V. IN MEMORIAM

 1. Teresa Chynczewska-Hennel
  Profesor Władysław Andrzej Serczyk (1935–2014)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *