Tom XX

Logo

 

Studia Podlaskie, 2012, tom XX : [16]

STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Cecylia Bach-Szczawińska
   Z dziejów Krynek w XVI wieku
  2. Joanna Tomalska
   Uwagi na temat wyposażenia cerkwi Zwiastowaniaw Supraślu w XVI i XVII wieku
  3. Elżbieta Bagińska
   Edukacja kaznodziejów ewangelicko-reformowanychna Litwie w XVII wieku
  4. Beata Gryko-Andrejuk
   Okoliczności i motywy sakralnych fundacji sapieżyńskich w XVII wieku
  5. Tomasz Naruszewicz
   Wpływ osadnictwa dorzecza Douspudy (Douszpudy, Dowspudy, Rospudy) na przemiany środowiska naturalnego do XVII wieku
  6. Krzysztof Jodczyk
   Wizytacja generalna z 1782–1783 roku i Opisy parafii z 1784 roku – jako źródła do badań nad osadnictwem na terenie dekanatu brasławskiego diecezji wileńskiej
  7. Iwona Kulesza-Woroniecka
   Współpracownicy Izabeli Branickiej w latach 1771–1808
  8. Wojciech Walczak
   Unicka diecezja turowsko-pińska w strukturze Kościoła unickiego w XVIII wieku
  9. Ernest Szum
   Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie rewolucji 1905-1907. Przyczynek do dziejów ideologii anarchizmu i działalności organizacji anarchistycznych na Podlasiu
  10. Sebastian Rimestad
   From Empire to Nation State: The Consolidation of the Relationship between the Orthodox Church and Independent Lithuania and Latvia after the First Word War
  11. Joanna Sadowska
   Oficjalne kontakty międzynarodowe młodzieży w PRL-u
  12. Anna Włodarczyk
   Polskie środowiska polityczne wobec konfliktu w stosunkach polsko-białoruskich w 2005 roku
  13. Rafał Julian Mejsak
   System ochrony uchodźców w wymiarze uniwersalnym – perspektywa instytucjonalnoprawna

RECENZJE I ZAPISKI

 1. Elżbieta Bagińska
  Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, opr. Marzena Liedke i Piotr Guzowski, Warszawa 2011, Semper, ss. 201, mapa
 2. Józef Maroszek
  „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, t. 10, Suwałki 2010, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, ss. 279
 3. Adam Miodowski
  Partia komunistyczna w Polsce. Struktury-Ludzie-Dokumentacja, red. Dariusz Magier, Lublin-Radzyń Podlaski 2012, ss. 656

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *