Tom XVIII

Studia Podlaskie, 2009/2010, tom XVIII : [19]

I STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Małgorzata Choińska
   Powinności mieszczan w mieście królewskim a w mieście prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII wieku
  2. Bogusława Szczerbińska
   Ziemiaństwo z powiatu sokólskiego wobec zmian administracyjnych i przemian społeczno-gospodarczych na wsi
  3. Stanisław Czerep
   Końcowy etap operacji mazursko-augustowskiej – bitwa zimowa w Puszczy Augustowskiej 14–21 lutego 1915 roku

II MATERIAŁY I PRZYCZYNKI

  1. Ewa Wroczyńska
   Kościół i cmentarz parafialny w Tykocinie w XVIII wieku w świetle ksiąg zmarłych z lat 1717–1795
  2. Witold Jemielity
   Ewakuacja urzędów i ludności guberni łomżyńskiej do Rosji (1914–1918)
  3. Stefan Artymowski
   Od tęsknoty do werbunku. Szkic o przebiegu repatriacji żołnierzy PSZ na Zachodzie do Polski w latach 1945–1948
  4. Artur Pasko
   „Menedżerowie” sportu w Polsce w okresie stalinizmu (1949–1956)
  5. Janusz Szmyt
   Białostocczyzna w obliczu „Praskiej Wiosny” 1968. Kryptonim „Podhale”

III BIOGRAFIE

  1. Wiesław Wróbel
   Maciej z Krajny i Buzun herbu Topór (ok. 1470 – ok. 1546)
  2. Cezary Kuklo
   Andrzej Wyczański. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (13 IV 1924 – 22 III 2008)

IV DOKUMENTY

  1. Jan Tęgowski
   Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława Trojdenowica (nieznane dokumenty ruskie z XIV wieku)
  2. Mieczysław Wrzosek
   Dokumenty polskiego ruchu wojskowego w formacjach rosyjskiego Frontu Rumuńskiego i losy II Korpusu Wojsk Polskich, 1917–1918
  3. Michał Gnatowski
   Radzieckie dokumenty o problemach oświaty w Zachodniej Białorusi i na Białostocczyźnie w latach 1939–1941

V RECENZJE I OMÓWIENIA

  1. Marta Piszczatowska
   Cis van Vuure, Retracing the aurochs. History, morphology and ecology of an extinct wild ox
  2. Marta Piszczatowska
   Beata Iwona Kuryłowicz, Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna
  3. Krzysztof Jodczyk
   Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., opr. Romualdas Firkovičius
  4. Jan Godlewski
   Artur Markowski, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku
  5. Artur Pasko
   Tomasz Danilecki, Marcin Zwolski, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)

VI INFORMACJE

 1. Monika Szpakowska
  Życie naukowe Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2008/2009

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *