Tom XVII

Studia Podlaskie, 2007/2008, tom XVII : [19]

I STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Mieczysław Wrzosek
   Aktywność Polaków i polski ruch wojskowy przed wybuchem pierwszej wojny światowej (1908–1914)
  2. Stanisław Czerep
   Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia, objętych operacją mazursko-augustowską w lutym 1915 roku

II BIOGRAFIE

  1. Grzegorz Zackiewicz
   Kazimierz Zakrzewski (1900–1941). Historyk, ideolog, działacz społeczny i polityczny

III MATERIAŁY I PRZYCZYNKI

  1. Arūnas Bubnys
   Stosunki międzyetniczne na Wileńszczyźnie w latach okupacji nazistowskiej (1941–1944)
  2. Jarosław Kozikowski
   Przyczynek do kwestii delimitacji granicy wschodniej Polski po drugiej wojnie światowej z uwzględnieniem odcinka białostockiego
  3. Grzegorz Radłowski
   „Ruch porozumienia narodowego” na Białostocczyźnie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zarys problematyki

IV STAN BADAŃ I HISTORIOGRAFIA

  1. Witold Mędykowski
   W poszukiwaniu Yerushalayim de’Lita: Historiografia izraelska dotycząca Europy Północno-Wschodniej w latach drugiej wojny światowej
  2. Algis Kasperavičius
   Współczesna historiografia litewska o wydarzeniach końca drugiej wojny światowej i jej skutkach dla Litwy: mity, koniunktura, poszukiwanie obiektywizmu
  3. Wanda K. Roman
   Problematyka jeniectwa i internowań Polaków w okresie drugiej wojny światowej na froncie wschodnim w historiografii
  4. Ludmiła Jaskiewicz
   Problematyka tzw. Zachodniej Białorusi 1939–1941 w publikacjach polskich (1997–2005)
  5. Сергей Пивоварчик
   Историография и источники военно- инженерной подготовки Западного Особого Военного Округа в 1939–1941
  6. Rimantas Miknys
   Badania drugiej wojny światowej w Instytucie Historii Litwy w latach 2000–2005: problemy, wyniki, perspektywy
  7. Robert Litwiński
   Okupacyjne losy policjantów w polskiej historiografii. Stan badań i postulaty badawcze
  8. Dariusz Matelski
   Losy polskiego dziedzictwa kulturalnego w latach drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu w historiografii

V DOKUMENTY

  1. Michał Gnatowski
   Raport Komisji Specjalnej KC KP(b)B o rezultatach sprawdzenia faktów zawartych w liście do redakcji „Prawdy” o sytuacji w Białymstoku
  2. Jan Snopko
   Przebieg referendum ludowego z 30 czerwca 1946 roku w powiecie augustowskim w świetle raportu szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie

VI RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

  1. Mieczysław Wrzosek
   Marian Leczyk,Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921–1039
  2. Witold Jemielity
   Antoni Mironowicz,Kościół prawosławny w Polsce

VII INFORMACJE

 1. Elżbieta Bagińska
  In memoriam. Prof. Henryk Ruciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *