Tom XVI

Studia Podlaskie, 2006, tom XVI : [18]

I STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Małgorzata Choińska
   Tykocin w czasie powstania styczniowego
  2. Adam Miodowski
   Konflikt pomiędzy liberalnymi, a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa polskiego w Rosji w dobie rewolucji lutowej
  3. Grzegorz Zackiewicz
   Syndykaliści w obozie „rewolucji majowej” (1926-1935)
  4. Daniel Boćkowski
   Losy żydowskich uchodźców z centralnej i zachodniej Polski (bieżeńców) przebywających na terenie obwodu białostockiego w latach 1939-1941
  5. Edmund Jarmusik
   Stosunki Kościoła katolickiego na Białorusi z Kościołem w Polsce w latach 1946-1990

II MATERIAŁY I PRZYCZYNKI

  1. Siergiej Struniec
   »Кресы всходние«: события осени 1939 г. в Польских и советских источниках
  2. Witalij Barabasz
   »От частных инцидентов к планомерной борьбе«. Советская политика против Польского подполья на территории Полесья в период гитлерорской оккупации
  3. Anna Buchowska
   „Te dzieci są moje!” Losy białostockiego transportu dziecięcego z 5 października 1943 r. w relacjach świadków
  4. Mariusz Okułowicz
   „Kurier Białostocki” jako przykład hitlerowskiej prasy gadzinowej, wydawanej w okręgu białostockim w 1944 r.
  5. Piotr Łapiński
   Przebieg kombinacji operacyjnej UBP na przykładzie likwidacji powinowskiego patrolu partyzanckiego kpr. Gabriela Oszczapińskiego „Dzięcioła” (sierpień 1949 – styczeń 1950)
  6. Magda Zimińska
   Życie codzienne w PRL – słów kilka o temacie i potrzebie badań

III DOKUMENTY

  1. Mieczysław Wrzosek
   Poufne dokumenty Austro-Węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące sprawy polskiej w 1915 r.
  2. Michał Gnatowski
   Nowe radzieckie dokumenty o postawach ludności i polskim podziemiu niepodległościowym w regionie białostockim w latach 1940-1941

IV RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

  1. Daniel Boćkowski
   Polska, ZSRR i Rosja w XX wieku – przegląd piśmiennictwa polskiego za lata 2003-2006 (wybór)
  2. Joanna Sadowska
   Marek Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Wydawnictwo Trio, ISP PAN, Warszawa 2006, ss. 490.
  3. Edmund Jarmusik
   Библиография новейших изданий Беларуси 2005 г.

V INFORMACJE

 1. Elżbieta Bagińska, Piotr Guzowski, Marzena Liedke
  Sprawozdanie z konferencji „Reformacja w Rzeczypospolitej: kultura, polityka, gospodarka’: Białystok, 25-26 maja 2006 r.
 2. Piotr Guzowski, Marzena Liedke
  Sprawozdanie z konferencji „Po tym, jak ludzie przestali być szczęśliwi. Człowiek a miary czasu i przestrzeni w przeszłości”: Białystok, 26-27 października 2006 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *