Tom XV

Studia Podlaskie, 2005, tom XV : [16]

I STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Wojciech Śleszyński
   Rola i zadania organów Policji Państwowej na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1920-1939)
  2. Magda Zimińska
   Postawy młodzieży i nauczycieli obwodu białostockiego pod radzieckim zaborem (1939-1941)
  3. Mieczysław Wrzosek
   Z dziejów tajnego nauczania i wojskowej konspiracji na południowo-zachodnich obszarach Południowego Podlasia w latach 1939-1944
  4. Daniel Boćkowski
   Rok 1944 na Białostocczyźnie

II MATERIAŁY

  1. Agnieszka Pisanko-Borowik
   Testamenty mieszczan grodzieńskich w XVII-XVIII wieku
  2. Agnieszka Brzostek
   Przyczynek do działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w latach 1944-1950

III DYSKUSJE I POLEMIKI

  1. Zofia Banet-Fornalowa
   O odpowiedzialności i moralnym aspekcie badań historycznych. Uwagi na marginesie „odkryć” Zbigniewa Romaniuka

IV DOKUMENTY

  1. Mieczysław Wrzosek
   Dokumenty dotyczące zagrożeń sprawy polskiej, polskości i stanu polskiego posiadania w Galicji, Królestwie Polskim i na kresach dawnej Rzeczypospolitej (1915-1918)
  2. Michał Gnatowski
   Nowe radzieckie dokumenty o antyreligijnej działalności władz w obwodach baranowickim, brzeskim i pińskim w latach 1940-1941
  3. Jan Snopko
   Początki działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie i jego udział w obławie lipcowej 1945 roku. Wybór dokumentów

V RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

 1. Daniel Boćkowski
  Polska – ZSRR w XX wieku – przegląd bibliograficzny za lata 2000-2005 (wybór)
 2. Edmund Jarmusik
  Białoruska historiografia z lat 1991-2004. Noty bibliograficzne. Część III
 3. Jan Godlewski
  Richard Pipes, Żyłem. Wspomnienia niezależnego, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2004
 4. Grzegorz Zackiewicz
  Richard Pipes, Rosja bolszewików, tłum. Władysław Jeżewski, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2005, ss. 618
 5. Joanna Sadowska
  Stanisław Mauersberg, Marian Walczak, Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 2005, ss. 275.
 6. Daniel Boćkowski
  Stygmaty bólu psychicznego u czytelnika… czyli rozmyślania historyka o książce Adeli Moniety Stygmaty bólu psychicznego u Sybiraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *