Tom XIX

Logo

 

Studia Podlaskie, 2011, tom XIX : [20]

I STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Zbigniew Dalewski
   Pogrzeb Władysława Hermana
  2. Antoni Mironowicz
   Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje
  3. Adam Miodowski
   Aktywność polityczno-wojskowa radykalnej lewicy polskiej w rozstrzygającym okresie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec – wrzesień 1920 roku)

II MATERIAŁY I PRZYCZYNKI

  1. Piotr Chomik
   Trzej wileńscy męczennicy i początki monasteru św. Trójcy w Wilnie
  2. Wiesław Wróbel
   Jeszcze o początkach Strabli. Uzupełnienia do biografii Macieja z Krajny h. Topór (ok. 1470 – 1546)
  3. Krystyna Szelągowska
   O tym, jak pani Lykke z chłopami i królem wojowała, czyli o kobiecie interesu w XVI-wiecznej Danii–Norwegii
  4. Karol Łopatecki, Ewa Zalewska
   Najazd na dobra białostockie w 1598 roku. Z badań nad najstarszymi dziejami Białegostoku
  5. Sławomir Karp
   Starostwo wobolnickie (1707–1709) w świetle listów Jana Karpia, cześnika żmudzkiego. Wpływ Wojny Północnej na gospodarkę ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego
  6. Iwona Kulesza-Woroniecka
   Cudzoziemcy w Białymstoku w osiemnastym wieku
  7. Izabela Szymańska
   Kaplica pw. św. Anny w Królowym Moście (woj. podlaskie)
  8. Marta Piszczatowska
   Knyszyńskie krzyże typu karawaka
  9. Nina Zielińska
   Mozaika narodowościowa i wyznaniowa Ziem Wschodnich w 1919 roku na przykładzie okręgu mińskiego
  10. Artur Pasko
   Zarządzanie sportem w Polsce w dekadzie Edwarda Gierka
  11. Jan Godlewski
   SOS „Kotwica” – działania białostockiej Służby Bezpieczeństwa wobec Kościoła i „działaczy kościelnych” w Choroszczy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
  12. Ewelina Waśko-Owsiejczuk
   Wpływ „wojny z terroryzmem” na reelekcję George’a W. Busha

III BIOGRAFIE

  1. Grzegorz Zackiewicz
   Józef Zieliński i jego koncepcje polityczne sprzed I wojny światowej. Przyczynek do dziejów polskiej myśli lewicowej okresu zaborów

IV DOKUMENTY

  1. Mieczysław Wrzosek
   Polski ruch wojskowy w Rosji w 1917 roku
  2. Jan Snopko
   Sprawozdanie z działalności Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (styczeń – sierpień 1917)

V RECENZJE

  1. Mieczysław Wrzosek
   STANISŁAW CZEREP, Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej. Działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku, Białystok 2011

VI INFORMACJE

 1. Agnieszka Burza
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Partia komunistyczna w Polsce – struktury, ludzie, dokumentacja” – Radzyń Podlaski, 26–27 maja 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *