Tom XIV

Studia Podlaskie, 2004, tom XIV : [22]

I STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Artur Konopacki
   Heraldyka Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim na przestrzeni XVI-XIX wieku – wybrane aspekty
  2. Adam Miodowski
   Wyeliminowanie wpływów Naczelnego Komitetu Demokratycznego z ruchu wojskowych Polaków w Rosji
  3. Halina Parafianowicz
   Zmiany w Departamencie Stanu i jego rozbudowa po I wojnie światowej
  4. Artur Pasko
   Mieszkańcy województwa białostockiego wobec zagrożenia wojennego w świetle pogłosek z lat 1945-56

II MATERIAŁY

  1. Іван Басюк
   Будаўніцтва на Беласточчыне ўмацаваных раёнаў (1940-1941 гг. )
  2. Joanna Sadowska
   Kierownicza siła młodego pokolenia czy dodatek do aparatu partyjnego? – Dyskusja działaczy po rozwiązaniu ZMP
  3. Krzysztof Sychowicz
   Okoliczności upaństwowienia organizacji „Caritas” na terenie woj. białostockiego w początkach 1950 r.

III DYSKUSJE I POLEMIKI

  1. L.C. Zaleski-Zamenhof
   List do profesora Michała Gnatowskiego
  2. Zbigniew Romaniuk
   Najtrudniej wytłumaczyć rzeczy oczywiste. W odpowiedzi na list p. L.Ch. Zaleskiego-Zamenhofa

IV DOKUMENTY

  1. Mieczysław Wrzosek
   Dokumenty dotyczące sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej (sierpień – grudzień 1917)
  2. Michał Gnatowski
   Radzieckie dokumenty o postawach ludności i polskim podziemiu niepodległościowym w obwodach baranowickim i pińskim w latach 1939-1941

V RECENZJE I NOTY BIOGRAFICZNE

  1. Daniel Boćkowski
   Polska – ZSRR w XX wieku – przegląd bibliograficzny za lata 2000-2004 (wybór)
  2. Edmund Jarmusik
   Białoruska historiografia z lat 1989-2004. Noty bibliograficzne. Cz. II
  3. Krzysztof Buchowski
   Alicja Paczoska, Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944-1947
  4. Krystyna Szelągowska
   Andrzej F. Grabski, Dzieje historiografii
  5. Wiesław Charczuk
   Krystyna Jastrzębska, Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Między Domanicami a Wiśniewem
  6. Antoni Mironowicz
   Przemysław Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po unii brzeskiej (1596-1720)
  7. Artur Konopacki
   Jerzy S. Łątka, Sulejman II Wspaniały
  8. Jan Snopko
   Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989), pod red. Jana Jerzego Milewskiego

VI INFORMACJE

 1. Cezary Kuklo
  Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Andrzeja Wyczańskiego
 2. Krzysztof Buchowski
  Problemy Litwy Środkowej 1920-1922 r., międzynarodowa konferencja naukowa, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, 26-27 lutego 2004 r.
 3. Halina Parafianowicz
  In memoriam Andrzej Bartnicki (25 VI 1933 – 16 II 2004)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *