Tom XI

Studia Podlaskie, 2001, tom XI

Spis treści/Content

  1. Winfred Seelisch
   Losy emigrantów w Palestynie / Izraelu

I. Studia i rozprawy

  1. Antoni Mironowicz
   Piotr Mohyła a idea unii kościelnej
  2. Piotr Guzowski
   Postawa prymasa Bernarda Maciejowskiego w dobie rokoszu sandomierskiego
  3. Witold Jemielity
   Duchowieństwo katolickie w szkolnictwie elementarnym Królestwa Polskiego
  4. Janusz Stemicki
   Kształtowanie się tradycji powstańczej i jej akceptacja przez społeczeństwo polskie w latach 1794-1864
  5. Adam Miodowski
   Walka propagandowa wychodźczych ugrupowań demokratycznych z rzecznikami stworzenia polskiego wojska w Rosji (1917- 1918)
  6. Mieczysław Wrzosek
   Z dziejów Rady Głównej Opiekuńczej w Generalnej Guberni (1939-1945)

II. Materiały

  1. Andrzej Wojciuluk
   Rozmowy delegacji Czerwonych Krzyży w Mikaszewiczach w 1919 roku
  2. Halina Parafianowicz
   Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów
  3. Tomasz Wesołowski
   „Anti-Kommissar-Flugblätter” – rola niemieckich ulotek propagandowych w podważaniu autorytetu kadry politycznej Armii Czerwonej w latach 1941-1942
  4. Adam Lachowicz
   Laicyzacyjna rola reformy prawa małżeńskiego i urzędów stanu cywilnego w woj. białostockim w latach 1945-1948
  5. Artur Pasko
   Wzajemne relacje KW PZPR w Białymstoku i „Gazety Białostockiej” do „przełomu październikowego” ’56

III. Dokumenty

  1. Mieczysław Wrzosek
   Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej (sierpień – październik 1916). Część II
  2. Michał Gnatowski
   Radzieckie dokumenty o represjach za stłumienie komunistycznych rebelii w Skidlu i Grodnie we wrześniu 1939 r.

IV. Artykuły recenzyjne i recenzje

  1. Tomasz Wesołowski
   Jarosław Chorzępa, Wiesław Łaskarzewski, Przedmoście Różan
  2. Jan Snopko
   Henryk Laskiewicz, Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900-1939. Zarys monograficzny dziejów

V. Informacje

 1. Cezary Kuklo
  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w pierwszym roku swojej działalności
 2. Elżbieta Bagińska
  „Polska – Litwa. Związki kulturalne i polityczne, wiek XV – pierwsza połowa XIX”, konferencja naukowa, Warszawa, 25-26 września 2001 r.
 3. Joanna Sadowska
  Życie naukowe Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2000/2001

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *