Tom X

Studia Podlaskie, 2000, tom X

Spis treści/Content

I. Studia i rozprawy

  1. Jean-Pierre Bardet
   Former les jeunes esprits
  2. Ks. Witold Jemielity
   Współistnienie narodowości i wyznań we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego
  3. Michał Gnatowski
   Kulisy radzieckich starań o ponowne włączenie regionu białostockiego w skład ZSRR (1942-1944)
  4. Hanna Konopka
   Nauczanie religii w szkołach Polski Ludowej (1944-1950)

II Miscellanea

  1. Tomasz Wesołowski
   „Sztrafniki” – jednostki karne Armii Czerwonej w latach 1940-1945
  2. Adam Lachowicz
   Laicyzacja opieki społecznej w województwie białostockim w latach 1945-1948
  3. Janusz Stefaniak
   Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. białostockim w latach 1945-1956 (przegląd problemu)

III. Biografie

  1. Halina Parafianowicz
   Eleanor Roosevelt: amerykańska First Lady i jej wojenna służba

IV. Warsztat badawczy historyka

  1. Dorota Guzowska
   Problem husycki w Polsce w pierwszej połowie XV wieku w świetle najnowszych badań
  2. Andrzej Stępnik
   Między teorią a praktyką. Dylematy regionalistyki historycznej w II Rzeczypospolitej

V. Źródła i materiały

  1. Adam Miodowski
   Sprawozdanie z I Ogólnego Zjazdu Delegatów Wojskowych Polaków w Rosji (7.06-22.06.1917 r.)
  2. Mieczysław Wrzosek
   Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej (sierpień 1914 – styczeń 1916 ). Część I
  3. Michał Gnatowski
   Radzieckie dokumenty o staraniach ZSRR w celu ponownego zajęcia ziem regionu białostockiego

VI. Recenzje

  1. Zbigniew Romaniuk
   Anatol Citoǔ, Geral’dyka belaruskich mestaǔ (XVI – pačatak XX st.)
  2. Piotr Guzowski
   Heinz-Dieter Heimann, Wprowadzenie do historii średniowiecznej
  3. Cezary Kuklo
   Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym
  4. Jan Trynkowski
   Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, red. Siergiej G. Isakow i Jan Lewandowski
  5. Halina Parafianowicz
   Patrick J. Maney, The Roosevelt Presence. The Life and Legacy of FDR
  6. Cezary Kuklo
   „Almanach Historyczny”

VII. Informacje

 1. Jan Snopko
  Konflikt o Wilno w 1919-1920 roku: konflikty narodowościowe, dyplomacja, działania wojenne, konferencja naukowa, Wilno, 5 października 2000 r.
 2. Henryk Majecki
  Ziemie dawnego Księstwa Litewskiego i Podlasia. Źródła, stan badań, Międzynarodowa Konferencja Źrodłoznawczo-Historyczna, Białystok, 28 i 29 września 2000 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *