Tom VIII

Studia Podlaskie, 1998, tom VIII

Spis treści/Content

I. Studia i rozprawy

  1. Marian Leczyk
   Wielkie mocarstwa a sprawa polska w czasie I i II wojny światowej. Próba paraleli
  2. Adam Miodowski
   Demokraci polscy w Rosji w latach 1917-1918
  3. Mieczysław Wieliczko
   „Granica” niemiecko-radziecka pomiędzy Bugiem i Niemnem w latach 1939-1941
  4. Krzysztof Tarka
   Rząd polski wobec Litwy w latach drugiej wojny światowej

II. Miscellanea

  1. Adrian Konopka
   Służba zdrowia III Korpusu Polskiego w latach 1917-1918
  2. Algis Kasperavičius
   Dyskusje w społeczeństwie litewskim o przyszłości Wilna oraz kwestie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską w 1934 r.
  3. Andrzej Sadowski
   Mniejszość białoruska w Polsce po zmianie granic w 1944 roku
  4. Hanna Konopka
   Porozumienie kwietniowe 1950 roku – sukces komunistów, czy klęska episkopatu?

III. Problemy historiografii i informacji naukowej

  1. Sigitas Jegelevičius
   Dzieje Litwy Wschodniej w latach 1939-1940 w litewskiej historiografii
  2. Zbigniew Romaniuk
   Katalog żydowskich ksiąg pamięci z Polski północno-wschodniej
  3. Halina Parafianowicz
   Jacqueline Kennedy Onassis: legendarna amerykańska First Lady w amerykańskich publikacjach

IV. Źródła i materiały

  1. Mieczysław Wrzosek
   Przekazy źródłowe do dziejów polskiego ruchu wojskowego w rosyjskiej 2 Armii (1917-1918)
  2. Michał Gnatowski
   Problemy SZP-ZWZ w regionie białostockim w latach 1939-1941 w świetle dokumentów NKWD (NKGB)

V. Artykuły recenzyjne, recenzje i noty

  1. Marian Leczyk
   „Studia Podlaskie” 1989/1990- 1997
  2. Andrzej Wyczański
   Volumina Constitutionum, vol. 1, 1493-1526
  3. Krzysztof Groniowski
   Tadeusz Krawczak, W szlacheckim zaścianku; Ksiądz generał Stanisław Brzóska; Zanim wróciła Polska
  4. Tomasz Demidowicz
   Józef Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic
  5. Wojciech Śleszyński
   Żydzi w obronie Rzeczypospolitej, redakcja naukowa J. Tomaszewski
  6. Jerzy Przybylski
   Marian Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997
  7. Jan Jerzy Milewski
   Zigmas Zinkevičius, Wostocznaja Litwa w proszłom i nastojaszczem, Vilnius 1996
  8. Jan Jerzy Milewski
   „Bierasciejski Chranograf” z. 1 , Brest 1997
  9. Artur Pasko
   Jerzy Kułak, Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998
  10. Krzysztof Buchowski
   Dzieje stosunków polsko-litewskich w XX wieku (wybór nowości wydawniczych 1992-1997)

VI. Informacje

 1. Cezary Kuklo
  Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1968-1998
 2. Joanna Sadowska
  30 lat studiów historycznych w Białymstoku. Międzynarodowa konferencja naukowa – „Granice i pogranicza”, Białystok 15-17 X 1998
 3. Urszula Kraśnicka
  Działalność wydawnicza Muzeum Wojska w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *