Tom VII

Studia Podlaskie, 1997, tom VII

Spis treści/Content

I. Studia i rozprawy

  1. Katarzyna Brzezina
   Gabinet osobliwości Hieronima Floriana Radziwiłła w Białej
  2. Яков Гришин, Елена Микашкина
   „Казанский заговор” (По документам архива Республики Татарстан)
  3. Jerzy Holzer
   Demokracja i dyktatura w Europie XX wieku
  4. Halina Parafianowicz
   Czechosłowacja i jej wizerunek w Stanach Zjednoczonych
  5. Henryk Majecki
   Narodowa Demokracja we wschodniej części województwa białostockiego w latach 1919-1939

II Miscellanea

  1. Zbigniew Romaniuk
   Konflikt plebana brańskiego z mieszczanami w drugiej ćwierci XVI wieku
  2. Adam Miodowski
   Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na przełomie 1921/1922 roku
  3. Algis Kasperavičius
   Dyskusje w społeczeństwie litewskim o przyszłości Wilna oraz o kwestii nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską w 1934 r.

III. Warsztat badawczy historyka

  1. Marian Butkiewicz
   Wartość rejestrów poborowych do badań społeczno-gospodarczych drobnej szlachty w XVI-XVII wieku

IV. Źródła i materiały

  1. Michał Gnatowski
   Antyreligijna działalność władz radzieckich w regionie białostockim w latach 1939-1941 w świetle dokumentów

V. Artykuły recenzyjne i recenzje

  1. Halina Parafianowicz
   Grażyna Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym
  2. Henryk Ruciński, Antoni Mironowicz
   Hanna Dylągowa, Dzieje unii brzeskiej (1596-1918)
  3. Jan Jerzy Milewski
   Różne punkty widzenia
  4. Henryk Ruciński
   Jozef Bad’urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu… v Bratislave
  5. Barbara Stępniewska-Holzer
   Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka
  6. Jan Jerzy Milewski
   Kultura polska na Łotwie. Polu kultura Latvija. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
  7. Krzysztof Buchowski
   Piotr Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920
  8. Henryk Ruciński
   Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi…
  9. Jan Godlewski
   Historia Polski w liczbach. Terytorium. Ludność
  10. Joanna Sadowska
   W stronę konstytucjonalizmu. Ustrój, prawo, konstytucja na lekcjach historii
  11. Jacek Bednarczyk
   Tomasz Strzembosz, Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889-1941

VI. Informacje

  1. Maciej Karczewski
   Badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1996 roku
  2. Małgorzata Kamecka
   Służba domowa w Europie w XVI-XX w. Kolokwium w Pradze, 17-18 września 1996
  3. Iwona Kulesza
   Metody komputerowe w badaniach i dydaktyce historii, Toruń 28-30 XI 1996
  4. Izabela Kotowicz, Małgorzata Sokół
   Studenckie Koło Naukowe Historyków FUW w Wilnie

VII. In memoriam

 1. Jerzy Urwanowicz
  Andrzej Woltanowski (1942-1996)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *