Tom VI

Studia Podlaskie, 1996, tom VI

Spis treści/Content

I. Studia i rozprawy

  1. Jean Berenger
   Panowanie Habsburgów w Europie
  2. Iwona Pugacewicz
   Polscy jakobini a rodzina królewska w pierwszej połowie powstania kościuszkowskiego
  3. Mieczysław Wrzosek
   Zaczątki niemieckiego systemu okupacyjnego na terytoriach polskich opanowanych przez wojska niemieckie jesienią 1939 roku
  4. Halina Parafianowicz
   Bess Wallace Truman: amerykańska enigma i „boss” prezydenta

II. Miscellanea

  1. Maciej Karczewski
   Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na stanowisku 119 w Surażu, gm. loco
  2. Małgorzata Karczewska
   Źródła archeologiczne z terenu Białegostoku
  3. Andrzej Woltanowski
   Nieznana poezja litewska powstania kościuszkowskiego
  4. Stanisław Litak
   Mapa diecezji łuckiej ks. Krzysztofa Kluka
  5. Mirosław Grzegorz Przeździecki
   Działania wojenne poprzedzające bitwę pod Kijami 23 lipca 1759 roku
  6. Zofia Tomczonek
   Działalność PSL Wyzwolenie na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie
  7. Hanna Konopka
   Rok 1956 – powrót religii do szkół

III. Źródła i materiały

  1. Michał Gnatowski
   Kontrowersje i konflikty między polskim i radzieckim podziemiem na północno-wschodnich Kresach Rzeczpospolitej w latach 1943-1944 w świetle dokumentów

IV. Recenzje i omówienia

  1. Edyta Bezzubik
   Zbigniew Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku
  2. Cezary Kuklo
   Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny
  3. Cezary Kuklo
   Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. t.1; Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. t. 2, cz. 1-2; Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku t. 3
  4. Krzysztof Buchowski
   Polska – Litwa. Historia i kultura
  5. Jan Jerzy Milewski
   Michał Gnatowski, Białostockie Zgrupowanie Partyzanckie
  6. Jan Jerzy Milewski
   Ks. Grzegorz Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego oraz Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego w latach 1944-1948
  7. Wiesław Władyka
   Hanna Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961)
  8. Hanna Konopka
   Antoni Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970
  9. Jan Jerzy Milewski
   Wiesław Choruży, Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990

V. Informacje

 1. Cezary Kuklo
  XVIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Montrealu
 2. Wojciech Fedorowicz
  Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Konsekwencje zmiany granic dla mieszkańców ziem północno-wschodnich Polski w latach II wojny światowej 1939-1945
 3. Cezary Kuklo
  Poznańskie spotkania komputerowe
 4. Antoni Mironowicz
  Jubileusz profesora Władysława Andrzeja Serczyka
 5. Wojciech Fedorowicz
  Sześćdziesięciopięciolecie profesora Mieczysława Wrzoska
 6. Maciej Karczewski
  Badania archeologiczne przeprowadzone w 1995 roku przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *