Tom V

I. Studia i rozprawy

  1. Ewa Dubas-Urwanowicz
   Stosunek Korony do unii z Litwą w latach 1562-1574
  2. Daniel Tollet
   Żydzi w Polsce od XVI do XX wieku
  3. Александр Нечухрин
   Основные элементы позитивистский парадигмы истории (на материалах российской историографии)
  4. Halina Parafianowicz
   Herbert Clark Hoover: próba nowej interpretacji jego prezydentury
  5. Александр Хацкевич
   К вопросу о разоружении формирований польской Армии Крайовой в Налибокской и Нарочанской пущах (1943-1944)

II. Miscellanea

  1. Lidia Mularska-Andziak
   Panhispanizm i panamerykanizm w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
  2. Zbigniew Kwiecień
   Sprawa Filipin w historiografii amerykańskiej lat 1970-1992

III. Warsztat badawczy historyka

  1. Antoinette Fauve-Chamoux
   Rodzina a gospodarstwo w Europie przedprzemysłowej (XVI-XVIII wiek)
  2. Cezary Kuklo
   Założenia ogólne Informatycznego Systemu Rekonstrukcji Rodzin, Gospodarstw Domowych i Społeczności Lokalnych w Polsce przedrozbiorowej
  3. Irmina Wawrzyczek
   Źródła historyczne i ich badanie w nowej historiografii amerykańskiej okresu kolonialnego

IV. Źródła i materiały

  1. Mieczysław Wrzosek
   Problem Wojska Polskiego w Rosji w latach 1917-1918
  2. Michał Gnatowski
   Dokumenty o stosunku radzieckiego kierownictwa do polskiej konspiracji niepodległościowej na północno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej w latach 1943-1944

V. Recenzje i omówienia

  1. Andrzej Wyczański
   Grendler Paul F., Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning. 1300-1600
  2. Jan Jerzy Milewski
   Halina Parafianowicz, Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta Clarka Hoovera
  3. Jan Jerzy Milewski
   Aleksander P. Gostiew, Wiaczesław W. Szwied, Kronon. Lietopis goroda na Niemanie (1116-1990)

VI. Informacje

  1. Cezary Kuklo
   Siedemdziesięciolecie Profesora Andrzeja Wyczańskiego
  2. Krzysztof Buchowski
   Sprawozdanie z konferencji „Stan badań nad dziejami Białostocczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym”
  3. Jan Jerzy Milewski
   Źródła do dziejów kresów północno-wschodnich II RP w archiwach Litwy i Białorusi
  4. Eugeniusz Korneluk
   Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Stan badań i problemy badawcze dziejów północno-wschodnich kresów w XIX i XX wieku”

VII. Listy do redakcji

 1. Michał Gnatowski
  W sprawie walk nowogródzkich oddziałów AK z partyzantami radzieckimi w Mociewiczach i Buciłach 19 listopada 1943 r.
Przeglądaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *