Tom IV

Studia Podlaskie, 1993, tom IV

Spis treści/Content

I. Studia i rozprawy

  1. Walter Leitsch
   Sigismunt von Herbestein, sem Buch über den Moskauer Staat und seine Beziehung zu Polen
  2. Dorota Michaluk
   Rozwój układu przestrzennego Mielnika z XIII-XVIII w.
  3. Jacek Sobczak
   Sejmik kobryński 14.II.1972 r.
  4. Henryk Majecki
   Obóz sanacyjny na Białostocczyźnie w latach 1926-1939

II. Miscellanea

  1. Leonarda Dacewicz
   Kształtowanie się nazw osobowych odzawodowych na terenie dawnego województwa podlaskiego (XVI-XVII w.)
  2. Arkadiusz Kołodziejczyk
   Józef Łaski (1827-1885) – zapomniany historyk, wydawca i rysownik
  3. Halina Parafianowicz
   Lou Henry Hoover – kobieta niezwykła i nieznana Frist Lady
  4. Jan Jerzy Milewski
   Dzieje święta 3 Maja
  5. Hanna Konopka
   O potrzebie doskonalenia warsztatu zawodowego nauczyciela historii

III. Warsztat badawczy historyka

  1. Małgorzata Szyszkiewicz-Moroz
   Nazwy etnonimiczne jako pomocnicze źródło historyczne do badań nad osadnictwem tatarskim na przykładzie powiatu grodzieńskiego (do 1795 r.)

IV. Źródła i materiały

  1. Wiesława Wernerowa
   Opisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784
  2. Mieczysław Wrzosek
   Okoliczności towarzyszące zimowo-wiosennym operacjom wojsk niemieckich i austro-węgierskich w 1918 r.
  3. Michał Gnatowski
   Z dziejów Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej (1941-1944)

V. Recenzje i omówienia

  1. Halina Parafianowicz
   Blanche Wiesen Cook, Eleanor Roosevelt, vol. I, 1884-1933
  2. Cezary Kuklo
   Natalia Puszkariewa, Żenszcziny drewniej Rusi
  3. Teresa Chynczewska-Hennel
   Antoni Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku
  4. Dorota Michaluk
   Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Holnach Mejera (26-27 maja 1989) pod redakcją Stefana K. Kuczyńskiego
  5. Jacek Kochanowicz
   Józef Maroszek, Tagowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
  6. Andrzej Wyrobisz
   Cezary Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie
  7. Wiesław Władyka
   Halina Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herbeta C. Hoovera (1929-1933)

VI. Informacje

 1. Jan Snopko
  Sesja naukowa poświęcona 200-leciu Konstytucji 3 Maja
 2. Ewa Dubas-Urwanowicz
  Jubileusz Profesora Andrzeja Wyrobisza
 3. Jan Jerzy Milewski
  Konferencja „Stan badań nad dziejami kresów północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej”
 4. Henryk Majecki
  Konferencja naukowa poświęcona dziejom PPS na Białostocczyźnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *