Tom III

Studia Podlaskie, 1991, tom III

Spis treści/Content

Studia i rozprawy

  1. Marek Plewczyński
   Szlachta podlaska w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów
  2. Jan Siedlecki
   Mikołaj Skaszewski i Krzysztof Żelski – posłowie szlachty ziemi bielskiej na sejmy Rzeczypospolitej
  3. Hinrisch Strods
   Sejmik kobryński 14.II.1972 r.
  4. Henryk Majecki
   Chrześcijańska demokracja w województwie białostockim w latach 1918-1939
  5. Michał Gnatowski
   Wiejska ludność Białostocczyzny w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944). Uwarunkowania i przejawy postaw politycznych
  6. Ali Miśkiewicz
   Tatarzy polscy w latach 1945-1985. Zarys historyczny

Warsztat badawczy

  1. Antoinette Fauve Chamoux
   25 lat demografii historycznej we Francji
  2. Alina Czapiuk
   Kilka słów o podręcznikach historii powszechnej

Materiały i źródła

  1. Jacek Soszyński
   Dokumenty uposażające kościół w Rudce ( 1442-1543)
  2. Leszek Postołowicz, Jerzy Szumski
   Dziennik podróży Konrada Prószyńskiego po Grodzieńszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie w latach 1894-1895
  3. Jan Snopko
   Tajna konferencja delegatów „Sokoła” z trzech zaborów i wychodźstwa w Krakowie w 1914 roku
  4. Mieczysław Wrzosek
   O Żydach w Polsce i Rosji podczas pierwszej wojny światowej
  5. Jerzy Zieleniewski
   Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560

Recenzje

 1. Antoni Mironowicz
  Maria Barbara Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku
 2. Halina Parafianowicz
  Krzysztof Michałek Dyplomaci i okręty. Z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Stanów Ameryki 1861-1865
 3. Bronisław Makowski
  Jerzy Kumaniecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza, rokowania, traktat, komisje mieszane
 4. Joanna Tomalska
  Janina Kłosińska, Ikonen aus Polen
 5. Henryk Majecki
  Studia Łomżyńskie, t. I-II
 6. Krzysztof Filipow
  Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku. Opr. Mieczysław Młotek
 7. Adam Dobroński
  Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939
 8. Krzysztof Filipow
  Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga. Przygotował do druku Stanisław Żurakowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *