Tom I

Studia Podlaskie, 1990, tom I

SPIS TREŚCI

  1. Od Redakcji

   Od wielu lat daje się odczuć brak możliwości regularnej publikacji prac historycznych, poświęconych przeszłości Podlasia i ziem przyległych. Tymczasem w ostatnich latach ukształtowało się w Białymstoku miejscowe środowisko historyczne. Głównym jego ośrodkiem w zakresie badań i kształcenia młodych historyków jest Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje się, że powstające tu prace i zainteresowania badawcze zespołu pracowników mogą być użyteczne nie tylko dla środowiska lokalnego. Służyć bowiem będą znacznie szerszemu kręgowi zainteresowanych przeszłością Podlasia, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Mazowsza Wschodniego.
   Dzięki życzliwości władz Filii UW, miasta Białegostoku i województwa białostockiego powstała obecnie możliwość zapoczątkowania serii wydawniczej „Studia Podlaskie”. Seria ta ma przedstawiać ciekawsze wyniki prac podejmowanych zwłaszcza przez młodszych badaczy naszego środowiska, otwarta będzie również dla zajmujących się tymi zagadnieniami historyków z innych ośrodków.
   Ważnym zadaniem serii będzie stopniowe udostępnianie badaczom cennych, a dotychczas nie publikowanych, źródeł historycznych. Jako swoistą ich postać będziemy ogłaszać też prace z innych, pokrewnych historii, dziedzin, rejestrujące zanikający dorobek materialnej i duchowej kultury minionych epok, stworzony przez pokolenia mieszkańców tych ziem.

  2. Anna Izydorczyk, Andrzej Wyczański
   Kształcenie historyków w Białymstoku

Rozprawy

  1. Jan Mirosław Szczerba
   Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy XVII wieku
  2. Jerzy Zieleniewski
   Powstanie i rozwój układu przestrzennego Bielska Podlaskiego w XIV-XVIII wieku
  3. Włodzimierz Jarmolik
   Pierwsza lokacja miejska na Podlasiu (Sokołów Podlaski 1424 r.)

Warsztat badawczy historyka

  1. Cezary Kuklo, Andrzej Wyczański
   Badania nad rodziną w Polsce XVI-XVIII wieku za pomocą elektronicznego przetwarzania danych

Materiały

  1. Mappa szczegulna województwa podlaskiego” Karola die Perthées z 1795 r.
   Wstęp Stanisław Alexandrowicz
  2. Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784
   Opracowała Wiesława Wernerowa
   Indeks geograficzny. Opracowali Józef Maroszek i Leszek Postołowicz
   Aneks: Statystyka ludności dekanatu knyszyńskiego z roku 1788. Opracował Tadeusz
  3. Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim… r. 1794.
   Opracowali Jerzy Urwanowicz i Andrzej Woltanowski
  4. Celina Łuckiewicz
   Drewniane krzyże cmentarne z okolic Sokółki

Recenzje

  1. Stanisław Alexandrowicz
   Jacek Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa – Poznań 1984
  2. Antoni Mironowicz
   Krok w badaniach nad świadomością narodową społeczności dawnej Rzeczypospolitej (Teresa Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny…, Warszawa 1985)
  3. Jerzy Szumski
   Obok Orła znak Pogoni… Powstańcy styczniowi na Białostocczyźnie.Praca zbiorowa, Białystok 1985

Nekrologi

 1. Henryk Łowmiański (10 VIII 1898 – 4 IX 1984)
 2. Jerzy Wiśniewski (1 I 1928 – 30 X 1983)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *