Komitet Redakcyjny

Rada Naukowa

Dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB; doc. dr Edmund Jarmusik (GUP im. Janki Kupały); prof. dr Ēriks Jēkabsons (UŁ, Ryga); prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska (WSIIE TWP, Olsztyn); prof. dr hab. Jan Kofman; dr hab. Rafał Kosiński prof. UwB; prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB); dr hab. Adam Manikowski (IH PAN); dr Rimantas Miknys (LII, Wilno); prof. dr hab. Halina Parafianowicz (UwB); dr hab. Jerzy Urwanowicz prof. UwB; prof. dr hab. Barbara Stępniewska-Holzer (Collegium Civitas, Warszawa); dr hab. Oleksandr Zaytsew (UUK, Lwów)

Redakcja

Dr Elżbieta Bagińska (sekretarz naukowy); dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB (redaktor naczelny); dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB; dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (zastępca redaktora); dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB (zastępca redaktora); prof. dr hab. Jan Tęgowski