Komitet Redakcyjny

Rada Naukowa

Wiktor Brechunenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów); Adam Czesław Dobroński, (profesor emeritus, UwB); Małgorzata Fidelis (University of Illinois, Chicago); Walancin Hołubiew (Białoruska Akademia Nauk, Mińsk); Edmund Jarmusik (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały); Eriks Jekabsons (Uniwersytet Łotewski, Ryga); Elżbieta Kaczyńska (profesor emeritus, Uniwersytet Warszawski); Jan Kofman (profesor emeritus, Instytut Studiów Politycznych PAN); Rafał Kosiński (UwB); Cezary Kuklo (UwB); Adam Manikowski (profesor emeritus, Instytut Historii PAN); Mikałaj Miazha (Homelski Uniwersytet Państwowy, Homel); Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy, Wilno); Halina Parafianowicz (UwB); Jan Tęgowski (UwB); Jerzy Urwanowicz (UwB); Jonas Vaičenonis (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno); Gintautas Sliesoriūnas (Instytut Historii Litwy, Wilno); Barbara Stępniewska-Holzer (profesor emeritus, Uniwersytet Warszawski); Wojciech Śleszyński (UwB); Oleksandr Zaytsew (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)

Redakcja

Elżbieta Bagińska (sekretarz naukowy); Krzysztof Buchowski; Mariusz R. Drozdowski; Wiktor Horobec; Eugeniusz Mironowicz; Artur Pasko; Joanna Sadowska; Jan Snopko (zastępca redaktora); Robert Suski; Grzegorz Zackiewicz (redaktor naczelny)