TOM XXVI

STUDIA PODLASKIE, TOM XXVI, Białystok 2018   I. ARTYKUŁY Kamil Śmiechowski – Endeckie postrzeganie miasta. Ewolucja tematyki miejskiej na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” i „Przeglądu Narodowego” – strona 7   Станiслаў Рудовiч – 1918 год, яго перадумовы i наступствыў трактоўцы школьных падручнiкаў у Беларусi – strona 27   Dangiras Maˇciulis – W poszukiwaniu tożsamości litewskiej: przypadek Vladasa […]

Tom XXV

Studia Podlaskie, 2017, tom XXV : [12] I. ARTYKUŁY Margriet Gosker Luther’s Legacy after 500 Years. Some thoughts from a Dutch point of view Józef Maroszek Kształtowanie się osadnictwa w obszarze gminy Korycin w XVI–XVIII wieku Adam Kuciński Bartnictwo a uprzywilejowanie ludności w puszczach północnego Mazowsza(XIII–XVIII wiek) Joanna Schmidt O poziomie życia w mieście prywatnym […]

Tom XXIV

Studia Podlaskie, 2016, tom XXIV : [19] I. ARTYKUŁY Sławomir Karp Józef Karp (ok. 1567–1637), marszałek wołkowyski – rys biograficzny Michał Sierba Morowe powietrze w Orli, na Podlasiu i w Rzeczpospolitej w listach urzędników podlaskich Krzysztofa II Radziwiłła – Macieja Berzeńskiego i Stanisława Kurosza Karol Łopatecki, Ewa Zalewska Kozyrscy – ostatni właściciele uroczyska Jaroszówka Waldemar […]

Tom XXIII

Studia Podlaskie, 2015, tom XXIII : [23] Spis treści/Content I. ARTYKUŁY Sławomir Karp Los szesnastowiecznego egzulanta briańskiego na przykładzie Karpia Jesypowicza (ur. ok. 1480 – zm. przed 10 X 1547) Joanna Tomalska W poszukiwaniu najstarszych ikon prawosławia polskiego. Czyże Marlena Kamecka Zarys biografii Jana Filipa Carosiego (1744–1799) w świetle dokumentów rodzinnych Karol Łopatecki Sprzedaż dóbr […]

Tom XXII

Studia Podlaskie, 2014, tom XXII : [23] Spis treści/Content I. STUDIA I ARTYKUŁY Jan Tęgowski O elicie urzędniczej Podlasia uwag kilka Adam Miodowski Działania propagandowo-dezintegracyjne „Wojskówki” KPRP w Wojsku Polskim na przełomie lat 1919/1920 Wojciech Śleszyński Wrzesień 1939 roku na Polesiu Oksana Voytyuk Perspektywa stosunków Mołdawii z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i […]

Tom XXI

Studia Podlaskie, 2013, tom XXI : [27] I. ARTYKUŁY Józef Maroszek Chodkiewiczowie i ich Puszcza Błudów w XV–XVI w. Sławomir Karp Jan Karp (1604–1644), podstoli podlaski, życie i działalność Karol Łopatecki, Ewa Zalewska Historia Uroczyska Jaroszówka. Badania nad przemianami własnościowo-osadniczymi na pograniczu Wasilkowa i Białegostoku Tomasz Naruszewicz Pożary miast pogranicza powiatów grodzieńskiego i kowieńskiego w […]

Tom XX

  Studia Podlaskie, 2012, tom XX : [16] STUDIA I ARTYKUŁY Cecylia Bach-Szczawińska Z dziejów Krynek w XVI wieku Joanna Tomalska Uwagi na temat wyposażenia cerkwi Zwiastowaniaw Supraślu w XVI i XVII wieku Elżbieta Bagińska Edukacja kaznodziejów ewangelicko-reformowanychna Litwie w XVII wieku Beata Gryko-Andrejuk Okoliczności i motywy sakralnych fundacji sapieżyńskich w XVII wieku Tomasz Naruszewicz […]

Tom XIX

  Studia Podlaskie, 2011, tom XIX : [20] I STUDIA I ARTYKUŁY Zbigniew Dalewski Pogrzeb Władysława Hermana Antoni Mironowicz Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje Adam Miodowski Aktywność polityczno-wojskowa radykalnej lewicy polskiej w rozstrzygającym okresie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec – wrzesień 1920 roku) II MATERIAŁY I PRZYCZYNKI Piotr Chomik Trzej wileńscy męczennicy i początki […]

Tom XVIII

Studia Podlaskie, 2009/2010, tom XVIII : [19] I STUDIA I ARTYKUŁY Małgorzata Choińska Powinności mieszczan w mieście królewskim a w mieście prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII wieku Bogusława Szczerbińska Ziemiaństwo z powiatu sokólskiego wobec zmian administracyjnych i przemian społeczno-gospodarczych na wsi Stanisław Czerep Końcowy etap operacji mazursko-augustowskiej – bitwa zimowa w Puszczy Augustowskiej 14–21 lutego […]

Tom XVII

Studia Podlaskie, 2007/2008, tom XVII : [19] I STUDIA I ARTYKUŁY Mieczysław Wrzosek Aktywność Polaków i polski ruch wojskowy przed wybuchem pierwszej wojny światowej (1908–1914) Stanisław Czerep Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia, objętych operacją mazursko-augustowską w lutym 1915 roku II BIOGRAFIE Grzegorz Zackiewicz Kazimierz Zakrzewski (1900–1941). Historyk, ideolog, działacz społeczny i polityczny III MATERIAŁY […]