Tom I

SPIS TREŚCI Od Redakcji Od wielu lat daje się odczuć brak możliwości regularnej publikacji prac historycznych, poświęconych przeszłości Podlasia i ziem przyległych. Tymczasem w ostatnich latach ukształtowało się w Białymstoku miejscowe środowisko historyczne. Głównym jego ośrodkiem w zakresie badań i kształcenia młodych historyków jest Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje się, że powstające tu prace […]