STUDIA PODLASKIE

PL ISSN: 0867-1370
DOI: 10.15290/sp.

Adres:
Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytet w Białymstoku
Plac NZS 1
15-420 Bialystok

tel. +48 85 745 7444
fax +48 85 745 7443

e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku